Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Hoàng Thị Lan Anh

Giảng Viên - Thạc Sĩ

Khoa Môi Trường, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

(+84)978066998

hoangthilananh@tuaf.edu.vn

Lương Thị Anh

Giảng viên chính - P.Trưởng bộ môn Lâm sinh - Trồng rừng - Thạc sĩ

Khoa Lâm Nghiệp

+841688392926

luongthianh@tuaf.edu.vn

Trần Thị Mai Anh

Tiến sĩ

Khoa Quản lý tài nguyên - ĐH Nông Lâm

+84 988129229

tranthimaianh@tuaf.edu.vn

Vũ Thị Hải Anh

Giảng viên - Thạc sĩ kinh tế

Khoa Kinh tế và Phát triển Nông thôn

(+84)944700138

vuthihaianh@tuaf.edu.vn

Nguyễn Đăng Cường

Giảng viên - Tiến sỹ

Khoa Lâm nghiệp

0983311655

nguyendangcuong@tuaf.edu.vn

Trần Việt Dũng

Thạc sĩ

0912549226

tranvietdung@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Thuỳ Dương

Giảng viên - Thạc sĩ dược học

Khoa Chăn nuôi Thú y

0973405452

nguyenthithuyduong@tuaf.edu.vn

Nguyễn Lê Duy

Thạc sĩ

Khoa Quản lý Tài Nguyên

0963210585

nguyenleduy@tuaf.edu.vn

Trần Thị Hương Giang

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Lâm nghiệp

0912565745

tranthihuonggiang@tuaf.edu.vn

Bùi Thị Minh Hà

Giảng viên - Thạc sĩ

Tổ 26 - P.HVT -TPTN

0912804904

buithiminhha@tuaf.edu.vn

Dương Thị Thanh Hà

Thạc Sĩ

Khoa Quản Lý Tài Nguyên

0915213738

duongthithanhha@tuaf.edu.vn

Phạm Thanh Hiếu

Giảng viên - Tiến sĩ

Khoa Khoa học cơ bản

+842803654817

phamthanhhieu@tuaf.edu.vn

Dương Thị Minh Hoà

Giảng viên - Thạc sỹ

Khoa Môi trường, trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

0979 132 598

duongthiminhhoa@tuaf.edu.vn

Nguyễn Thị Hoa

Giảng viên - Thạc sĩ

Khoa Khoa học cơ bản

0977026331

nguyenthihoacb@tuaf.edu.vn