Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Phạm Thị Thanh Vân
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Phạm Thị Thanh Vân

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Phường PĐP - TP Thái nguyên

Di động: 0385111297

Email: phamthithanhvan@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/677

Name: Phạm Thị Thanh Vân

Degree: Master

Title: Teacher

Office Address: Phan Dinh Phung ward, Thai Nguyen city

Tel: 0385111297

Email: phamthithanhvan@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/677

 

I. Thông tin chung

Họ và tên: Phạm Thị Thanh Vân

Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 07/10/1975                       Nơi sinh: Thành phố Thái Nguyên

Quê quán: Bố Trạch - Quảng Bình                        Dân tộc: Kinh

Học vị cao nhất:      Thạc sĩ                                   Năm nhận học vị: 2000

Chức danh : Giảng viên.                                        Năm công nhận: 2001

Chức vụ:  

Ðơn vị công tác: Trường Đại học Nông Lâm- Đại học Thái Nguyên

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tổ 7, Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên        

Ðiện thoại liên hệ: CQ: 0280.3654817                   DÐ: 0385111297 

Email: phamthithanhvan@tuaf.edu.vn

II. Quá trình đào tạo

Ðại học

Hệ đào tạo:    Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc .

Ngành học:    Sinh học

Nước đào tạo: Việt Nam                                          Năm tốt nghiệp: 1996

Bằng đại học 2: Cử nhân Tiếng Anh                        Năm tốt nghiệp: 2010

Sau đại học

  • Thạc sĩ chuyên ngành: Di truyền học                      Năm cấp bằng: 2000

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên

Ngoại ngữ

Tiếng Anh

Mức độ sử dụng: bình thường

III. Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác  

Công việc đảm nhiệm

Từ 1996-1998 Trường Đại học Đại cương - ĐH Thái Nguyên Giảng viên
Từ 1999-2006

Khoa Khoa học Tự nhiên - ĐH Thái Nguyên

Giảng viên

Từ 2006-nay

Khoa Khoa học cơ bản –Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

Giảng viên bộ môn Hóa - Sinh                                                            

 

IV. Các môn học hiện đang giảng dạy             

1. Sinh học đại cương

2. Sinh học phân tử