Chào mừng bạn đến với website: Thạc sỹ Bàn Thị Mỳ
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Bàn Thị Mỳ

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh:

Địa chỉ: Khoa Môi trường, trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Di động: 0978.851.456

Email: banthimy@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/banthimy

Name: Bàn Thị Mỳ

Degree: MsC

Title:

Office Address: Khoa Môi trường, trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên

Tel: 0978.851.456

Email: banthimy@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/banthimy

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Bàn Thị Mỳ                                                                               Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 16-06-1989                                                            Nơi sinh: Hàm Yên - Tuyên Quang

Quê quán: Thị trấn Tân Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang                  Dân tộc: Dao                                

Học vị cao nhất:    Thạc sĩ                                                                                 Năm, nơi công nhận học vị:  2014

Chức danh khoa học (GS, PGS...):                                                                Năm công nhận, bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Kỹ thuật viên

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):  Bộ môn Kiểm soát và đánh giá môi trường, Khoa Môi trường, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Bộ môn Kiểm soát và đánh giá môi trường, Khoa Môi trường, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

Điện thoại liên hệ: DĐ: (+84) 978.851.456

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

Ngành học:  Khoa học Môi trường                                                 Hệ đào tạo: Chính qui

Nơi đào tạo: Trường Đại học  Nông lâm Thái Nguyên.                                                                Năm tốt nghiệp: 2012

2. Sau đại học

 Bằng Thạc sĩ chuyên ngành: Khoa học Môi trường                                                                Năm cấp bằng: 2014

 Nơi đào tạo: Trường Đại học  Nông lâm Thái Nguyên

 

 3. Ngoại ngữ

1. Ngoại ngữ 1:  Tiếng Anh                   Mức độ sử dụng: đọc, viết, nói, nghe.  Đã có chứng chỉ : B1

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2013-2015

Công ty TNHH Samju - Vina Korea

- Nhân viên Môi trường

2015 đến nay

Khoa Môi trường - Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên.

 - Kỹ thuật viên