Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Bế Bích Đào
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Bế Bích Đào

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Nguyễn Thị Minh khai- Bắc Sơn- Lạng sơn

Di động:

Email: bebichdao@tuaf.edu.vn

Website: ebsite: http://mysite.tuaf.edu.vn/677

Name: Bế Bích Đào

Degree: Master

Title: Lecturer

Office Address:

Tel:

Email: bebichdao@tuaf.edu.vn

Website: ebsite: http://mysite.tuaf.edu.vn/677

LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên:    Bế Bích Đào     Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 05/09/1986                    Nơi sinh: Cao Bằng.

Quê quán: Bế Triều, Hòa An, Cao Bằng         Dân tộc: Tày

Học vị cao nhất:      Thạc sĩ                                     

Chức danh : Giảng viên                                

Chức vụ:  Giảng Viên bộ môn Sinh  -  Khoa KHCB - Trường ĐHNL

Ðơn vị công tác: Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Tiểu khu Nguyễn Thị Minh Khai, thị trấn Bắc Sơn, Bắc Sơn, Lạng Sơn.   

Ðiện thoại liên hệ: CQ: 0280.3654817                   

Email: bebichdao@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ÐÀO TẠO

1. Ðại học:

Hệ đào tạo:    Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Ngành học:    Cử nhân Sinh

Năm tốt nghiệp: 2009

2. Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành:  Di truyền học                                

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.

3. Ngoại ngữ:

1. Tiếng Anh: IELTS 5.0

 

 III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

 Thời gian

Nơi công tác  

Công việc đảm nhiệm

Từ 2009 đến nay

Khoa KHCB - Trường ĐHNLTN

Giảng viên

 

 IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC:

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

Đã chủ trì và tham gia : 01 đề tài luận văn thạc sĩ

2. Các công trình đã công bố

 

V. HƯỚNG NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

- Chuyên ngành nghiên cứu: Di truyền ở cấp độ tế bào...

- Môn học giảng dạy đại học: sinhhọc đại cương

VI. KHEN THƯỞNG

1. Lao động tiên tiến nă, học 2012, 2013, 2015..