Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Bùi Đình Hoà
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Bùi Đình Hoà

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa Kinh tế và phát triển nông thôn

Di động: 0983 640 108

Email: buidinhhoa@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Bùi Đình Hoà

Degree: PhD

Title: Lecturer

Office Address: Faculty of Economic and Rural development

Tel: 0983 640 108

Email: buidinhhoa@tuaf.edu.vn

Website:

Quá trình đào tạo

  1. Đại học:

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học Nông nghiệp II-Hà Bắc

Ngành học:    Kinh tế nông nghiệp           

Nước đào tạo: Việt Nam                                          Năm tốt nghiệp: 1979

    2. Sau đại học

  • Tiến sĩ chuyên ngành: Kinh tế tổ chức lao động               Năm cấp bằng: 1993

Nơi đào tạo: Trường Đại học Nông nghiệp Leningrat, LB Nga.

  • Tên luận án:Trả lương cho người lao động trong các nông trường quốc doanh