Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Bùi Lan Anh
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Bùi Lan Anh

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa Nông học

Di động: 0973051734

Email: builananh@tuaf.edu.vn

Website: tuaf.edu.vn

Name: Bùi Lan Anh

Degree: PhD

Title:

Office Address: Faculty of Agronomy

Tel: 0973051734

Email: builananh@tuaf.edu.vn

Website: tuaf.edu.vn