Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Bùi Linh Phượng
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Bùi Linh Phượng

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa Khoa học cơ bản

Di động: 0989 896 568

Email: builinhphuong@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/builinhphuong

Name: Bùi Linh Phượng

Degree: M.A

Title: Lecturers

Office Address: Faculty of basic science

Tel: 0989 896 568

Email: builinhphuong@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/builinhphuong

I. SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên: Bùi Linh Phượng           

Năm sinh: 06/08/1980                                         Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh                                                          Tôn giáo: Không

Nơi sinh: TT Hàng Trạm - Yên Thủy - Hòa Bình

Học vị: Thạc sĩ                                                        Năm công nhận: 2010

Chức danh: Giảng viên                                          Năm công nhận: 2012

Địa chỉ cơ quan: Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên

Địa chỉ nhà riêng: Tổ 11 - Quang Trung - Thái Nguyên

Điện thoại DĐ: 0989 896 568                                 Email: builinhphuong@tuaf.edu.vn

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

Hệ đào tạo: Chính quy

Nơi đào tạo: Trường Đại học sư phạm Thái Nguyên

Ngành học: Sư phạm Toán học                            Năm tốt nghiệp: 2002

2. Sau đại học

Thạc sĩ chuyên ngành: LL&PPDH              Năm tốt nghiệp: 2010

Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên

3. Ngoại ngữ

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 

         Thời gian

         Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ năm 2002 đến 2011

Trường THPT Thái Nguyên, DDHSP Thái Nguyên

Giáo viên

    Từ năm 2012 đến nay        Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên               Giảng viên