Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ khoa học nông nghiệp Bùi Ngọc Sơn
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Bùi Ngọc Sơn

Học vị: Thạc sĩ khoa học nông nghiệp

Chức danh:

Địa chỉ:

Di động: +84 1666 883 111

Email: buingocson@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Bùi Ngọc Sơn

Degree: Master of Science in Agriculture

Title:

Office Address:

Tel: +84 1666 883 111

Email: buingocson@tuaf.edu.vn

Website: