Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Bùi Thị Minh Hà
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Bùi Thị Minh Hà

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Tổ 26 - P.HVT -TPTN

Di động: 0912804904

Email: buithiminhha@tuaf.edu.vn

Website: tuaf.edu.vn

Name: Bùi Thị Minh Hà

Degree:

Title:

Office Address:

Tel: 0912804904

Email: buithiminhha@tuaf.edu.vn

Website: tuaf.edu.vn

Tốt nghiệp Đại học Nông lâm Thái Nguyên chuyên ngành Chăn nuôi Thú y năm 1994

Học cao học Chăn nuôi khoá 2 tại Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên (niên khoá 1998-2000)

NCS chuyên ngành Phát triển Nông thôn (2015-2019)

Môn học giảng dạy: Giới và phát triển; Phương pháp Khyến nông; Đào tạo huấn luyện khuyến nông

Lĩnh vực nghiên cứu: Khuyến nông; Phát triển Nông thôn; Giới và phát triển