Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Bùi Thị Thơm
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Bùi Thị Thơm

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Trưởng phòng tổng hợp

Địa chỉ: Viện KHSS

Di động: 0985 382 125

Email: buithithom@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/buithithom

Name: Bùi Thị Thơm

Degree: PhD

Title:

Office Address: TILS

Tel: 0985 382 125

Email: buithithom@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/buithithom

 • Quá trình đào tạo
  • - Đại học, khóa năm 1992 - 1997, chuyên ngành Chăn nuôi thú y tại trường ĐH Nông nghiệp III Bắc Thái.
  • - Cao học, khóa năm 1997 - 2000, chuyên ngành Chăn nuôi động vật tại trường ĐHThái Nguyên.
  • - Cử nhân tiếng Anh, khóa 2006 – 2009, hệ tại chức, Văn bằng 2 tại Viện Đại học mở Hà Nội.
  • - Tiến sĩ, khóa năm 2006 - 2011, chuyên ngành Chăn nuôi động vật tại Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên.
  • - Cao cấp lý luận chính trị, khóa 2013 - 2015, Viện Chính trị hành chính Quốc Gia Hồ Chí Minh.

Các lĩnh vực nghiên cứu và giảng dạy:

- Lĩnh vực nghiên cứu: Chăn nuôi thú y; thức ăn dinh dưỡng; Thủy sản

- Môn học giảng dạy bậc đại học: Chăn nuôi chuyên khoa; chăn nuôi

- Môn học giảng dạy thạc sĩ:  Chăn nuôi lợn

- Môn học giảng dạy tiến sĩ:  Chăn nuôi lợn

- Hướng nghiên cứu chính: Chăn nuôi động vật, Thức ăn dinh dưỡng vật nuôi, Nuôi trồng thủy sản