Chào mừng bạn đến với website: Thạc sỹ Chu Thị Hà
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Chu Thị Hà

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa kinh tế và plát triển nông thôn

Di động: +84(0)983129444

Email: chuthiha@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Chu Thị Hà

Degree: Msc

Title: Lecturer

Office Address: Faculty of Economics and Rural development

Tel: +84(0)983129444

Email: chuthiha@tuaf.edu.vn

Website:

I. Trình độ chuyên môn

- Thạc sỹ quản lý (phân tích tài chính) trường ĐH Northampton, Anh

- Bằng đại học: Ngân hàng- Bảo hiểm, Học viện tài chính

 

II. Hướng nghiên cứu khoa học 

- Investment, pension funds, mutual fund, private equity, venture capital

- Onlinne behavior

- Social media and tourism

- Work motivation