Chào mừng bạn đến với website: ThS Chu Thị Hà
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Chu Thị Hà

Học vị: ThS

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa kinh tế và plát triển nông thôn

Di động: +84(0)983129444

Email: havuitn@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Chu Thị Hà

Degree: Msc

Title: Lecturer

Office Address: Faculty of Economics and Rural development

Tel: +84(0)983129444

Email: havuitn@tuaf.edu.vn

Website:

I. Trình độ chuyên môn

- Kỹ sự nông nghiệp: Ngày cấp: 6/10/1989 Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

- Thạc sỹ khoa học nông nghiệp: Ngày cấp: 30/4/1998  Trường Đại học Tổng hợp Adelaide - Úc

- Tiến sỹ trồng trọt:  Ngày cấp 26/7/2010 Đại học Thái Nguyên

- Giảng viên chính: Ngày cấp: 11/5/2001 Trường Đại học Thái Nguyên

- Phó giáo sư: Ngày cấp: 21/1/2015  Bộ Giáo dục Đào tạo

II. Hướng nghiên cứu khoa học 

- Nghiên cứu mô hình cây trồng thích ứng với biến đổi khí hậu ở các tỉnh miền núi phía bắc.

-. Nghiên cứu khai thác và phát triển quỹ gen cây trồng bản địa (lúa cạn) trong phát triển sản phẩm hàng hóa nông nghiệp đặc thù của địa phương.

-. Nghiên cứu phương thức chi trả dịch vụ môi trường rừng.