Chào mừng bạn đến với website: Thạc sỹ Cù Ngọc Bắc
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Cù Ngọc Bắc

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Giảng viên chính

Địa chỉ: Khoa Kinh tế và Phát triển nông thôn

Di động: 0983758762

Email: cungocbac@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/cungocbac

Name: Cù Ngọc Bắc

Degree: Masters

Title: main lecturer

Office Address: Faculty of Economics and Rural

Tel: 0983758762

Email: cungocbac@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/cungocbac

Học đại học tại Học viện nông nghiệp Việt Nam (1987-1992), sau đó học Thạc sỹ tại Học viện nông nghiệp Việt Nam (2000-2002). Chuyên ngành đào tạo đại học và thạc sỹ: Cơ khí Nông nghiệp. Có khả năng giảng dạy, nghiên cứu và chuyển giao trong các lĩnh vực cơ khí nông nghiệp và phát triển nông thôn.