Chào mừng bạn đến với website: Học hàm: Phó giáo sư, Tiến sĩ Đàm Xuân Vận
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Đàm Xuân Vận

Học vị: Học hàm: Phó giáo sư, Tiến sĩ

Chức danh: Chức vụ: Giám đốc trung tâm NNTH

Địa chỉ: Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên, Đường Mỏ Bạch, Thành phố Thái Nguyên, Việt Nam

Di động: +84-982.166.696

Email: damxuanvan@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/damxuanvan

Name: Đàm Xuân Vận

Degree: Associate Professor, Doctor

Title: Director of CFI

Office Address: Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, Thai Nguyen City, Vietnam

Tel: +84-982.166.696

Email: damxuanvan@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/damxuanvan

Lĩnh vực giảng dạy
-  Môn học giảng dạy bậc đại học: Hệ thống thông tin địa lý, Tin học ứng dụng trong quản lý đất đai, phương pháp thống kê tài nguyên môi trường
-  Môn học giảng dạy thạc sĩ:Hệ thống thông tin địa lý, ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý môi trường
-  Môn học giảng dạy tiến sĩ: Công nghệ GIS và viễn thám trong quản lý đất đai

 Lĩnh vực nghiên cứu:
- Ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám trong đánh giá tiềm năng đất, phân loại đất, nghiên cứu biến động sử dụng đất phục vụ sản xuất nông nghiệp
- Nghiên cứu giải pháp quy hoạch và phân vùng trong bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ đất đai
- Nghiên cứu thực trạng và biện pháp cải tạo ô nhiễm môi trường đất đai và cây trồng nông nghiệp