Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Đặng Thị Thu Hà
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Đặng Thị Thu Hà

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Giảng viên chính

Địa chỉ: Khoa lâm nghiệp

Di động: 0916216006

Email: dangthithuha@tuaf.edu.vn

Website: WWW.tuaf.edu.vn

Name: Đặng Thị Thu Hà

Degree: PhD

Title: Senior Lecturer

Office Address: Faculty of Forestry

Tel: 0916216006

Email: dangthithuha@tuaf.edu.vn

Website: WWW.tuaf.edu.vn