Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Đặng Thị Thu Hà
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Đặng Thị Thu Hà

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Phó bộ môn Điều tra qui hoạch rừng - Giảng viên

Địa chỉ: Khoa lâm nghiệp

Di động: 0916216006

Email: dangthithuha@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Đặng Thị Thu Hà

Degree:

Title:

Office Address: Faculty of Forestry

Tel: 0916216006

Email: dangthithuha@tuaf.edu.vn

Website: