Chào mừng bạn đến với website: PGS.TS Đặng Xuân Bình
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Đặng Xuân Bình

Học vị: PGS.TS

Chức danh: Trưởng phòng TTPC

Địa chỉ: Phòng Thanh tra pháp chế

Di động:

Email: dangxuanbinh@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/dangxuanbinh

Name: Đặng Xuân Bình

Degree: Assoc. Prof. Dr

Title:

Office Address:

Tel:

Email: dangxuanbinh@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/dangxuanbinh

Quá trình Đào tạo:

    Đại học ngành Chăn nuôi Thú y tại Trường Đại học Nông nghiệp III Bắc Thái (1992)

    Thạc sỹ ngành Thú y tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp (2001)

    Tiến sỹ ngành Vi sinh vật học thú y tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam (2005)