Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Đặng Xuân Bình
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Đặng Xuân Bình

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Phó Giáo sư - Giảng viên cao cấp

Địa chỉ: Phòng Thanh tra pháp chế

Di động: (+84) 0982970929

Email: dangxuanbinh@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/dangxuanbinh

Name: Đặng Xuân Bình

Degree: Dr

Title: Assoc. Prof.

Office Address: Head, Office of Laws and Inspections

Tel: (+84) 0982970929

Email: dangxuanbinh@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/dangxuanbinh

Quá trình Đào tạo:

    Đại học ngành Chăn nuôi Thú y tại Trường Đại học Nông nghiệp III Bắc Thái (1992)

    Thạc sỹ ngành Thú y tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp (2001)

    Tiến sỹ ngành Vi sinh vật học thú y tại Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Việt Nam (2005)