Chào mừng bạn đến với website: Thạc Sĩ Đào Văn Biên
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Đào Văn Biên

Học vị: Thạc Sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa Quản lý Tài nguyên - Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Di động: +84 985 982 662

Email: daovanbien@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Đào Văn Biên

Degree: Master

Title: Lecturer

Office Address: Faculty of Resources Management - Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

Tel: +84 985 982 662

Email: daovanbien@tuaf.edu.vn

Website: