Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Đào Văn Cường
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Đào Văn Cường

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Cao Viên - Thanh Oai - Hà Nội

Di động: 01656668000

Email: daovancuong@tuaf.edu.vn

Website: daovancuong

Name: Đào Văn Cường

Degree: Master

Title: Lecturer

Office Address: Cao Vien - Thanh Oai - Hanoi

Tel: 01656668000

Email: daovancuong@tuaf.edu.vn

Website: daovancuong

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO:

Đại học: 2002 - 2007, chuyên ngành Thú y (Đại học Nông Lâm Thái Nguyên)

Thạc sĩ: 2007 - 2010, chuyên ngành Ký sinh trùng học thú y (Đại học Nông Lâm Thái Nguyên)

Tiến sĩ: 2011 - 2012, chuyên ngành Khoa học động vật (Hàn Quốc)

Tiến sĩ: 2013 - Nay, chuyên ngành Dược lý - Độc chất học Thú y (Nhật Bản)

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

2007: Chuyên viên, Trung tâm Đào tạo Quốc tế & Tư vấn Du học, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

2008 - 2011: Trợ lý Quản lý sinh viên khoa Chăn nuôi Thú y

2008 - Nay: Giảng viên, Bộ môn Dược lý – Vệ sinh An toàn Thực phẩm, Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên