Chào mừng bạn đến với website: Thạc sỹ Đinh Thị Kim Hoa
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Danh mục đề tài đã tham gia

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

TT

Tên đề tài nghiên cứu/ Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất một số sản phẩm mứt nhuyễn quả

2013

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Thành viên

2

Nghiên cứu sản xuất phôi phồng tôm có bổ sung nguyên liệu gấc và nước cốt dừa trong quy mô thủ công

2013

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Hướng dẫn Sinh viên

3

Nghiên cứu và sử dụng một số loại cây thực vật bản địa tài vùng miền núi phía Bắc ứng dụng trong nhuộm màu thực phẩm

2013

Đại học Thái Nguyên

Thành viên

4

Nghiên cứu sản xuất cao từ ba kích tím

2015

Nghiên cứu sản xuất cao từ ba kích tím

Thành viên

5

Nghiên cứu công nghệ sản xuất xúc xích tiệt trùng từ thịt gà siêu

2016

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Chủ trì

6

Nghiên cứu kỹ thuật trồng một số giống tỏi của Cao Bằng để sản xuất tỏi, tỏi đen và các sản phẩm từ tỏi đen

2016

Tỉnh Cao Bằng

Thành viên