Chào mừng bạn đến với website: Thạc sỹ Đinh Thị Kim Hoa
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Nghiên cứu sản xuất sản phẩm mứt nhuyễn cam. Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tập 20 số 06, 2014

Nghiên cứu sản xuất sản phẩm mứt nhuyễn cam. Nguyễn Đức Tuân, Vũ Thị Hạnh, Đinh Thị Kim Hoa, Phạm Thị Vinh, Trần Thị Lý (2013). Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên. Tập 20, số 06 năm 2014

Chi tiết xem link