Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Đoàn Thị Mai
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Đoàn Thị Mai

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Xã Quyết Thắng- Tp Thái Nguyên- tỉnh Thái Nguyên

Di động: 0918860720

Email: doanthimai@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Đoàn Thị Mai

Degree: MBA

Title: Lecturer

Office Address: Quyết thắng Commune- Thái Nguyên City- Thái Nguyen Province

Tel: 0918860720

Email: doanthimai@tuaf.edu.vn

Website: