Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Đỗ Hoàng Chung
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Đỗ Hoàng Chung

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Phó trưởng bộ môn, Bộ môn Quản lý tài nguyên rừng

Địa chỉ: Xã Quyết Thắng, TP. Thái Nguyên

Di động: 0989313129

Email: dohoangchung@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/dohoangchung

Name: Đỗ Hoàng Chung

Degree: PhD

Title: Vice head of Division, Division of Forest resources management

Office Address: Quyet Thang com., Thai Nguyen city

Tel: 0989313129

Email: dohoangchung@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/dohoangchung

I. Quá trình đào tạo

- Đại học: Lâm nghiệp (1996 – 2000), Trường ĐH Nông lâm Thái Nguyên

- Cao học: Thực vật học (2003 – 2005), Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật

- Tiến sĩ: Sinh thái học (2008 – 2012), Viện Sinh thái và tài nguyên sinh vật

- Cử nhân Ngôn ngữ Anh (2012 - 2014), Khoa Ngoại ngữ, Đại học Thái Nguyên

II. Các môn học giảng dạy:

Bậc đại học

 1. Thực vật học
 2. Phân loại thực vật
 3. Thực vật rừng
 4. Nghiệp vụ hành chính kiểm lâm

Bậc sau đại học

 1. Định giá dịch vụ môi trường rừng
 2. Dịch vụ hệ sinh thái
 3. Phân loại thảm thực vật rừng
 4. Quản lý tài nguyên thực vật rừng

III. Các hướng nghiên cứu chính:

 1. Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tái sinh tự nhiên rừng;
 2. Nghiên cứu chu trình tuần hoàn các bon và dinh dưỡng trong hệ sinh thái rừng;
 3. Khai thác, bảo tồn và phát triển tài nguyên thực vật;
 4. Nghiên cứu tri thức bản địa trong khai thác và sử dụng tài nguyên thực vật;
 5. Nghiên cứu dịch vụ hệ sinh thái và chi trả dịch vụ môi trường rừng;
 6. Nghiên cứu phân loại thảm thực vật và đa dạng thực vật;
 7. Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và gây trồng các loài cây dược liệu;
 8. Sinh thái thảm thực vật và quản lý hệ sinh thái