Chào mừng bạn đến với website: Tiến sỹ Dương Ngọc Dương
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Dương Ngọc Dương

Học vị: Tiến sỹ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa CNTY - Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

Di động: +84 904153608

Email: duongngocduong@tuaf.edu.vn

Website: https://www.researchgate.net/profile/Duong_Ngoc_Duong

Name: Dương Ngọc Dương

Degree: Doctor of Philosophy

Title: Lecturer

Office Address: Faculty of Animal Science and Veterinary Medicine-Thainguyen University of Agriculture and Forestry

Tel: +84 904153608

Email: duongngocduong@tuaf.edu.vn

Website: https://www.researchgate.net/profile/Duong_Ngoc_Duong

1. Tốt nghiệp đại học tại Trường đại học Nông nghiệp I Hà Nội, nay là Học viện Nông nghiệp Việt Nam (2003) - Graduated Bachelor degree at Vietnam National University of Agriculture in 2003.

2. Tốt nghiệp thạc sỹ tại National Ocean University, Taiwan (2009) - Graduated Master degree of Aquaculture at National Taiwan Ocean University, Taiwan in 2009.

3. Tốt nghiệp tiến sỹ tại Flinders University, South Australia, Australia (2016) - Archived PhD. degree at Flinders University, South Australia, Australia in 2016.

    Công tác tại Trường đại học nông lâm Thái Nguyên từ 2003 - nay. - Working at Thainguyen University of Agriculture and Forestry from 2003 - up to date.

    Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dinh dưỡng thủy sản, nuôi trồng thủy sản, ứng dụng công nghệ cao trong nuôi trồng thủy sản. - More than 10 years experiences in Fish nutrition, Aquaculture engineering, Biotechnology in aquaculture.