Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Dương Thị Hồng Duyên
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Dương Thị Hồng Duyên

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa Chăn nuôi thú y

Di động: xxxxxxxxxx

Email: duongthihongduyen@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Dương Thị Hồng Duyên

Degree: Master

Title: teacher

Office Address: Animal Science and Veterinary Medicine

Tel: xxxxxxxxxx

Email: duongthihongduyen@tuaf.edu.vn

Website: