Chào mừng bạn đến với website: Thạc sỹ Dương Thị Minh Hoà
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Xác định khối lượng, phân loại rác thải và một số chỉ tiêu chính của nước thải khu kí túc xá sinh viên Trưòng Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên

2007 - 2008

Trường

Tham gia

2

Đánh giá hiện trạng sản xuất, thành phần dinh dưỡng và hàm lượng kim loại nặng trong cây cải xong tại Thái Nguyên

2010 - 2012

Bộ

Tham gia

3

Nghiên cứu xử lý đồng thời sắt và asen trong nước ngầm bằng phương pháp lọc sinh học

2012 - 2013

Trường

Chủ trì

4

Nghiên cứu xử lý nước thải chăn nuôi bằng phương pháp bãi lọc ngầm tại Thái Nguyên

2012 - 2014

Đại học

Tham gia

5

Nghiên cứu và xây dựng quy trình xử lý xốp bằng tinh dầu chiết xuất từ vỏ quả thuộc họ cam, quý tại Khu vực vùng núi phía Bắc, Việt Nam

2014 - 2016

Bộ

Tham gia

6

Đánh giá thực trạng rác thải sinh hoạt trên địa bàn xã La Hiên, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

2014 - 2015

Trường

Chủ trì

7

Nghiên cứu xử lý đất sau khai thác khoáng sản bằng than sinh học và tro bay

2016 - 2018

Bộ

Tham gia

8

Nghiên cứu, ứng dụng mô hình lọc tái tuần hoàn nước thải ký túc xá Trường Đại học Nông Lâm bằng sét Kabenlis 3

2016 - 2017

Trường

Tham    gia

9 Nghiên cứu xử lý một số kim loại nặng trong môi trường đất bằng vật liệu hấp phụ lưỡng cực - Mg/Al LDH-Zeolit. 2019 - 2021 Nhà nước Tham gia
10 Nghiên cứu di cư và hòa nhập xã hội của nhóm thanh niên dân tộc thiểu số tại các khu công nghiệp 2020 - 2022 Bộ Tham gia
11 Xây dựng mô hình trường học tiến tới không rác thải cho cấp học trung học phổ thông. 2020 Bộ Tham gia
12 Thử nghiệm khả năng hấp phụ kim loại nặng của tro xỉ lò đốt rác thải sinh hoạt 2019 Trường Chủ trì
13 Nghiên cứu hoàn thiện quy trình thu gom phân và xác hữu cơ từ các trang trại chăn nuôi gà để sản xuất phân bón hữu cơ

2021

Nhà nước

Tham gia

14 Tổ chức chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tháng hành động vì môi trường với chủ đề "Bảo vệ tài nguyên rừng" 2022 Bộ Tham gia
15 Nghiên cứu khả năng hấp phụ Cd trong môi trường nước của than sinh học được sản xuất từ vỏ cây keo 2022 Cơ sở Chủ trì