Chào mừng bạn đến với website: Thạc sỹ Dương Thị Minh Hoà
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Các dự án - chương trình đã tham gia

1. Tham gia tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho một số dự án:

- Đầu tư xây dựng Cụm công trình thủy lợi Khuổi Cẳn (Khuổi Sẳn) và Khuổi Luông, xã Khuôn Hà, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang

- Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Tài chính - Thương mại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam tại Tuyên Quang

- Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp thị trấn Yên lập, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

2. Tham gia tư vấn lập đề án và công nghệ xử lý chất thải cho một số dự án:

- Dự án đầu tư dây truyền sản xuất chè đen OTD công suất 5000 tấn/năm xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang - Công ty cổ phần chè Sông Lô

- Các cơ sở sản xuất gạch quy mô hộ gia đình tại Trại giam Phú Sơn, Sơn Cẩm, Phú Lương, Thái Nguyên.