Chào mừng bạn đến với website: Thạc Sĩ Dương Thị Thanh Hà
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Chuyển giao KHCN

  1. Tham gia Kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014- 16 xã thị trấn thuộc huyện Phú Lương và  huyện Phú Lương (2015); (chủ trì: TRương thành Nam
  2. Tham gia điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất TP Thái nguyên 2016-2017 (chủ trì: TRương thành Nam)