Chào mừng bạn đến với website: Thạc Sĩ Dương Thị Thanh Hà
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

các môn học giảng dạy

Các môn học giảng day:

1. Thổ nhưỡng

2. Bảo tồn Đa dạng sinh học

3files/users/duongthithanhha@tuaf.edu.vn/De-cuong--khung-mn-hoc-QLTNN-va-KS-mi-2017.doc.Quản lý Tài nguyên nước và khoáng sản

4. Thực tập nghề 1: điều tra đánh giá đa dạng sinh họcfiles/users/duongthithanhha@tuaf.edu.vn/KH-TNN2--iu-tra-anh-gia-a-dang-SH.doc

5.Thanh tra kiểm toán môi trường