Chào mừng bạn đến với website: Thạc sỹ Dương Thị Thu Hoài
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Dương Thị Thu Hoài

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa Kinh tế và PTNT - Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Di động: +84986.737.493

Email: duongthithuhoai@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Dương Thị Thu Hoài

Degree: B1

Title: Lecturer

Office Address: Faculty of Economics and Rural Development

Tel: +84986.737.493

Email: duongthithuhoai@tuaf.edu.vn

Website: