Chào mừng bạn đến với website: Thạc sỹ Dương Thị Thu Hoài
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Dương Thị Thu Hoài

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa Kinh tế và PTNT - Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Di động: +84948.036.833; +84986.737.493

Email: duongthithuhoai@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Dương Thị Thu Hoài

Degree: B1

Title: Lecturer

Office Address: Faculty of Economics and Rural Development

Tel: +84948.036.833; +84986.737.493

Email: duongthithuhoai@tuaf.edu.vn

Website:

 

I. Trình độ chuyên môn

- Kỹ sự nông nghiệp: Ngày cấp: 19/10/2005 Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

- Thạc sỹ khoa học nông nghiệp: Ngày cấp: 29/12/2009  Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

II. Hướng nghiên cứu khoa học 

- Nghiên cứu giải pháp phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp

- Nghiên cứu các hoạt động liên quan đến phát triển nông thôn