Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Dương Trung Dũng
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Dương Trung Dũng

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa Nông học - Trường đai học Nông Lâm Thái Nguyên

Di động: +84-985783356

Email: duongtrungdung@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Dương Trung Dũng

Degree: PhD

Title: Lecturer

Office Address: Faculty of Agronomy - Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

Tel: +84-985783356

Email: duongtrungdung@tuaf.edu.vn

Website: