Chào mừng bạn đến với website: Tiến sỹ Dương Văn Cường
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Dương Văn Cường

Học vị: Tiến sỹ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa Công nghệ Sinh học và Công nghệ Thực phẩm

Di động: +84913804003

Email: duongvancuong@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/duongvancuong

Name: Dương Văn Cường

Degree: PhD

Title: Lecturer

Office Address: Faculty of Biotechnology and Food Technology

Tel: +84913804003

Email: duongvancuong@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/duongvancuong

Academic Profile

 

Education

Period

Institution

Major

Degree

09/1999 - 06/2003

Vietnam National University

Address: Hanoi, Vietnam

Genetics

Bachelor

03/2006 - 03/2008

Gyeongsang National University

Address: Jinju, South Korea

Biotechnology

Master

10/2009 - 04/2014

Keele University

Address: Stoke-on-Trent, United Kingdom

Cancer Epigenetics

PhD

 

Training

Period

Institution

Course name

09/2008

Center for Biotechnology

National Taiwan University

Agricultural Biotechnology Training Workshop

 

Employment

Period

Position

Institution

08/2003 - 04/2004

Researcher

Lab of Molecular Genetics

National Institute of Animal Husbandry

Address: Chem, Tu Liem, Ha Noi, Vietnam

06/2004 - 02/2006

Researcher

Lab of Molecular Microbiology - Institute of Biotechnology

Vietnam Academy of Science and Technology
Address: 18 Hoang Quoc Viet, Ha Noi, Vietnam

08/2008 - 03/2014

06/2017 - curent

Lecturer

Faculty of Biotechnology and Food Technology

Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry 
Address: Thai Nguyen, Vietnam

04/2014 - 08/2015

Head of Biotechnology Division

09/2015 - 05/2017

Vice-Dean

06/2014 - current

Head of Molecular Biology Division

Institute of Life Science - Thai Nguyen University
Address: Thai Nguyen, Vietnam

11/2016 - current

Postdoctoral Fellow

International Agency for Research on Cancer (IARC)

World Health Organization
Address: 150 Cours Albert Thomas, 69372 Lyon, France​

 

  Scientific merit

    H-index = 5 

    Citations = 86

Source: Google Scholar

 

  Research interests

 1. Cancer epigenetics
  1. DNA methylation of cell free DNA and application in liquid biopsy;
  2. Epigenetic mechanisms of tumorigenesis (DNA methylation and histone modifications); 
  3. Genome-wide associated studies targeting on DNA methylome of Vietnamese cancer patients;
  4. Application of DNA methylation biomarkers in non-invasive blood-based detection of colorectal cancer and lung cancer.
 2. Molecular biology
  1. Metabolic engineering of Escherichia coli for biosynthesis of high commercial value natural compounds (vanillin, lycopene, β-carotene, violacein);
  2. Application of molecular biology markers (DNA barcode, RFLP, SSR) to investigate genetic polymorphism and classification of indigenous plants and animals;
  3. Production of recombinant vaccine for animals (pig and chicken).
 3. Applied microbiology
  1. Optimization of cultivation conditions for production of cordycepin and higher yield of fruiting body of Cordyceps militaris on artificial solid/liquid medium

  Hướng nghiên cứu

 1. Epigenetics trong ung thư
  1. Methyl hóa của DNA tự do trong máu và ứng dụng trong sinh thiết lỏng;
  2. Các cơ chế epigenetic gây phát sinh khối u (methyl hóa DNA và biến đổi histone);
  3. Nghiên cứu toàn hệ gene (GWAS) nhằm khảo sát hệ DNA methylome của bệnh nhân ung thư Việt Nam;
  4. Ứng dụng chỉ thị methyl hóa DNA trong hỗ trợ chẩn đoán không xâm lấn sử dụng mẫu máu ngoại vi đối với ung thư đại trực tràng và ung thư phổi
 2. Sinh học phân tử
  1. Điều hướng trao đổi chất E. coli nhằm sản xuất một số hợp chất tự nhiên có giá trị thương mại (vanillin, lycopene, β-carotene, violacein);
  2. Sử dụng công cụ sinh học phân tử (mã vạch DNA, RFLP, SSR) để khảo sát đa hình di truyền và phân loại một số loài động thực vật đặc hữu Việt Nam;
  3. Sản xuất vaccine tái tổ hợp cho vật nuôi (lợn và gà).
 3. Vi sinh ứng dụng
  1. Tối ưu hóa điều kiện nuôi trồng Đông trùng hạ thảo (Cordyceps militaris) trên môi trường giá thể nhân tạo với mục tiêu tăng cường sinh khối quả thể và hàm lượng dược chất cordycepin

 

  Research projects

   Project title    Grant    Role    Status

Optimization of cultivation conditions for the production of cordycepin by Cordyceps militaris on artificial solid substrate 

Code: NL-14

Ministry of Education and Training (MOET) Group leader

On going

(2017 - 2018)

Identification and characterization of Cis Regulatory Elements (CRE) in the promoter regions of rice pollen-specific genes. NAFOSTED Participant

On going

(2017-2020)

Production of provitamin A by recombinant Escherichia coli 

Code: B2014-TN02-01

MOET Group leader

On going

(2014 - 2017)

Construction of recombinant Escherichia coli strain for biosynthesis of vanillin from ferulic acid

Code: B2013-TN03-01

MOET Principal investigator

Finished

(2013 - 2016)

Engineering an Escherichia coli strain capable of producing lycopene applicable in food technology

Code: B2010-TN02-13TĐ

MOET Group leader

Finished

(2010 - 2013)

Classification of "Dong rieng do" (canna sp) using DNA barcode method

Code: E16 – 002 YHBĐVN. Link

Vietnam Indigenous Medical Institute Group leader

Finished

(2016)

Cloning and sequencing of  lycopene beta-cyclase gene

Code: B2009-TN03-21

MOET Principal investigator

Finished

(2009 - 2011)

Construction of pTUAF T-vector and application in molecular cloning 

TUAF Group leader

Finished

(2014)

Application of gene technology in production of recombinant antigen against Dengue virus 

Code: KC04-18

Ministry of Science and Technology Participant

Finished

(2003 - 2006)

 

  Publications

Books

 1. Van-Cuong Duong, Amitabha Das, Seon-Won Kim, Jae-Yean Kim (2007) Recent advances in understanding the regulation of plant flavour. Functional Plant Science and Biotechnology, Global Science Books. 1: 223-231. PDF
 2. Duong Van Cuong, Nguyen Huy Thuan (2017) Principles of Genetic Engineering. Agriculture Publishing House [In Vietnamese]. CoverToC and sample

SCI Journals

 1. Cuong V. Duong, Kiren Yacqub-Usman, Richard Clayton,  William Farrell (2012) Quantitative, genome-wide analysis of the DNA methylome in sporadic pituitary adenomas. Endocrine-Related Cancer 19(6): 805-816. PDF
 2. Duong, C. V., Yacqub-Usman, K., Emes, R. D., Clayton, R. N. & Farrell, W. E. (2013) The EFEMP1 gene: a frequent target for epigenetic silencing in multiple human pituitary adenoma subtypes. Neuroendocrinology, 98(3): p. 200-211. Abstract
 3. Kiren Yacqub-Usman, Alan Richardson, Cuong V. Duong, Richard N. Clayton, William E. Farrell (2012) The pituitary tumour epigenome: aberrations and prospects for targeted therapy. Nature Review Endocrinology 8(8): 486-494. Abstract
 4. Kiren Yacqub-Usman, Cuong Duong, Richard N. Clayton, William Farrell (2012) Epigenomic silencing of the BMP-4 gene in pituitary adenomas: A potential target for epidrug-induced re-expression. Endocrynology, 153(8): 3603-3612. PDF
 5. Yacqub-Usman, K., Duong, C. V., Clayton, R. N. & Farrell, W. E. (2013). Pre-incubation of pituitary tumour cells with the epidrugs zebularine and trichostatin A is permissive for retinoic acid augmented expression of the BMP-4 and D2R genes. Endocrinology 154(5): 1711-1721. PDF

International Journals 

 1. Bui Tri Thuc, Nguyen Thi Huong, Nguyen Xuan Vu, Khuat Huu Trung, Duong Van Cuong (2013) Production of lycopene by metabolically engineered E. coli. Journal of Research in Microbes, Vol 2, No 1, (118) PDF
 2. Nam VH, Trang HHT, Huong TLT, Cuong DV (2017) Enhanced β-carotene biosynthesis in recombinant Escherichia coli harboring the bottom portion of mevalonate pathway of Enterococcus faecium VTCC-B-935 isolated in Vietnam. J Appl Biotechnol Bioeng 3(4): 00073. PDF

Vietnamese Journals

 1. Do Tuan Bach, Vu Hoai Nam, Ma Thi Trang, Nguyen Manh Cuong, Ha Van Huong, Nguyen Huy Thuan, Duong Van Cuong (2017) Evaluation of cultivation techniques to fruiting body formation of Cordyceps militaris. Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University. Vol 01, No 161. PDF
 2. Vu Hoai Nam and Duong Van Cuong (2017) Enhanced biosynthesis of β-carotene in recombinant Escherichia coli harboring a part of mevalonate pathway. Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University. Vol 04, No 164 (141-146). PDF
 3. Duong Van Cuong and Le Thi Quynh Hoa (2016) Biosynthesis of vanillin from ferulic acid using recombinant E. coli. Vietnam Journal of Agriculture and Rural Development, 294(68-75). PDF
 4. Ma Thi Trang, Nguyen Thi Quyen, Nguyen Van Hien, Duong Van Cuong (2015) Investigation of the correlation between GH gene polymorphism and growth rate of the hybrid wild pigs. Vietnam Journal of Agriculture and Rural Development, November 2015 (136-140). PDF
 5. Luong Thi Thu Huong, Vu Hoai Nam, Duong Van Cuong (2015) Molecular cloning of crtB gene from Pantoea ananatis and construction of recombinant expression vector harboring genes encoding for Beta-carotene biosynthesis parthway. Vietnam Journal of Agriculture and Rural Development, November 2015 (264-2273). PDF
 6. Ma Thi Trang, Luong Thi Thu Huong, Le Quynh Hoa, Duong Van Cuong (2015) Cloning, sequencing, and constructing the expression vector containing genes encoding enzymes responsible for biosynthesis of vanillin from ferulic acid. Vietnam Journal of Agriculture and Rural Development, November 2015 (274-283). PDF
 7. Ma Thi Trang, Bui Thi Thom, Luong Thi Thuy Hang, Nguyen Van Binh, Duong Van Cuong (2015). Construction of in-house pTUAF T-vector for molecular cloning application. Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University. Vol 07, No 137. PDF
 8. Nguyen Thi Huong, Nguyen Xuan Vu, Ngo Xuan Binh, Duong Van Cuong (2012) Engineering recombinant E. coli strain for biosynthesis of lycopene. Vietnam Journal of Agriculture and Rural Development, No 188, August 2012 (10-14).
 9. Do Manh Cuong, Nguyen Xuan Vu, Duong Van Cuong (2011) Cloning and sequencing of crtY gene encoding for lycopene cyclase from Pantoea ananatis. Journal of Science and Technology, Thai Nguyen University. Vol 07, No 83.
 10. Nguyen Tien Minh, Duong Van Cuong, Pham Minh Tuan, Nguyen Thanh Liem, Dinh Duy Khang, Le Tran Binh (2007) Application of Real-time PCR for quick detection of influenze A/H5N1 virus. Journal of Biotechnology, Vol 5, No 1.  PDF
 11. Duong Van Cuong, Nguyen Tien Minh, Pham Minh Tuan, Nguyen Ngoc Diep, Hoang Thanh Moc, Duong Ba Truc, Nong Van Hai, Dinh Duy Khang (2007) Application of Realtime PCR in the detection of point mutations of β-globin gene derived from Thalassemia patients. Journal of Biotechnology, Vol 5, No 2. PDF
 12. Nguyen Thị Sinh, Nguyen Tien Minh, Duong Van Cuong, Nguyen Ngoc Diep, Pham Minh Tuan, Bach Nhu Quynh, Nguyen Van Man, Dinh Duy Khang (2007) Production of SV40 virus quick detection KIT by nested PCR. Journal of Biotechnology, Vol 5, No 4. PDF
 13. Truong Uyen Ninh, Truong Thua Thang, Duong Van Cuong, Bach Nhu Quynh, Dinh Duy Khang (2005) Construction recombinant vector for the expression of domain 3 of envelop protein of dengue virus type 2 in Escherichia coli. Journal of Preventive Medicine, Vol XV, No 5 (76). PDF

Conferences

 1. Duong Van Cuong (2015) Investigation of the pituitary epigenome: a genome-wide analysis of changes associated with sporadic tumours. The 41st Congress on Science and Technology of Thailand. Suranaree University of Technology, Thailand. 2015.11. Invited Speaker. Link
 2. Van-Cuong Duong, Won-Kyeong Cho, Hyo-Seop Choo, Seon-Won Kim, Xue-Chen Wang, Qi-Jun Chen, Jae-Yean Kim.  (2007)  Development of platform-plant overexpressing isopentenyl diphosphate (IPP) using metabolic engineering.  University of Missouri-Columbia and Gyeongsang National University 2nd Joint Plant Research Symposium, Missouri, USA.
 3. Xion-Yan Chen, Hye Sook Lee, Su Hwa Kim, Chunlin Shi, Yeonggil Rim, Juyeon Moon,  Xiaoming Xu, Mohammad Nazim Uddin, Van-Cuong Duong, Zee Yong Park, and Jae-Yean Kim (2006) Non-cell autonomous proteins and RNA as Cell-to-cell messengers. The Fifth Korea-Japan Joint Symposium. (Taegu, Korea) 2006. 11.10
 4. Dinh Duy Khang, Nguyen Tien Minh, Duong Van Cuong, Nguyen Thanh Liem, Ngo Thi Thi, Pham Viet Hung, Phung Thi Bich Thuy, Cao Viet Tung, Le Thanh Hoa, Le Tran Binh (2005) Application of a multiplex Real-Time Reverse Transcriptase PCR for rapid detection of Influenza Virus Type A and Avian Influenza Virus Subtype H5 in the children with acute respiratory infections. Oral presentation in 9th ASEAN Food Conference 2005, Jakarta, Indonesia. 2005.8

 

  Awards

 1. The Academic Prize of The Youth’s Science and Technology organized by Ho Chi Minh Communist Youth Union. Winning Project Title: Production of the KIT for dectetion of dengue virus based on recombinant protein technology. PDF
 2. Korean Government BK21 full scholarship for Master course at Gyeongsang National University, Jinju, South Korea.
 3. Awards of The Vietnam Minister of Education and Training for Supervision of students winning Prizes of The Vietnam Young Talents in Science in 2010, 2014, and 2016.

 

Last updated September2017.