Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ - Phó Viện trưởng Viện LN&PTBV Dương Văn Đoàn
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Dương Văn Đoàn

Học vị: Tiến sĩ - Phó Viện trưởng Viện LN&PTBV

Chức danh: Phó Giáo sư

Địa chỉ: Viện Lâm Nghiệp và Phát triển bền vững - Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên.

Di động:

Email: duongvandoan@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/duongvandoan

Name: Dương Văn Đoàn

Degree: PhD

Title: Associate Professor

Office Address: Institute for Forestry and Sustainable Development, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

Tel:

Email: duongvandoan@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/duongvandoan

Quá trình đào tạo - Education:

+ 2004 - 2008:  Đại học Ngành Chế biến lâm sản - Trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam.

(Undergraduated Major of Forest Product Processing - Viet Nam Forestry University - Viet Nam)

 

+ 2008 - 2010: Thạc sĩ Ngành Kỹ thuật máy, Thiết bị và Công nghệ gỗ giấy - Trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam.

(Graduated Major of Machine Techniques, Equipments and Wood, Paper Technologies - Viet Nam Forestry University - Viet Nam)

 

+ 2015 - 2018: Nghiên cứu sinh ngành Khoa học gỗ - Trường Đại học Nông Nghiệp - Đại học Kyushu - Nhật Bản.

(PhD student at Wood Science Lab - School of Agriculture - Kyushu University - Japan)

 

+ T10/2008 đến 3/2020: Giảng viên Bộ môn Lâm Sinh, Khoa Lâm Nghiệp, Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

(Lecturer at Department of Silviculture, Forestry Faculty, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry)

 

+ T3/2020 đến 12/2021: Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển Lâm Nghiệp, Trường ĐH Nông Lâm - ĐHThái Nguyên

(Vice Director of The Institute of Forestry Research and Development, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry)

 

+ T12/2021 đến nay: Phó Viện trưởng Viện Lâm Nghiệp và Phát triển bền vững, Trường ĐH Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

(Vice Director of The Institute for Forestry and Sustainable Development, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry)

 

+ T1/2023: Phó Giáo sư, Tiến sĩ ngành Khoa học và Công nghệ gỗ, Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

(Asscociate Professor, PhD Wood Science and Technology, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry)