Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ - Phó Viện trưởng Viện NC&PTLN Dương Văn Đoàn
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Dương Văn Đoàn

Học vị: Tiến sĩ - Phó Viện trưởng Viện NC&PTLN

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa Lâm Nghiệp - Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên.

Di động:

Email: duongvandoan@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/duongvandoan

Name: Dương Văn Đoàn

Degree: PhD

Title: Lecturer

Office Address: Faculty of Forestry, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

Tel:

Email: duongvandoan@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/duongvandoan

Quá trình đào tạo - Education:

+ 2004 - 2008:  Đại học Ngành Chế biến lâm sản - Trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam.

(Undergraduated Major of Forest Product Processing - Viet Nam Forestry University - Viet Nam)

 

+ 2008 - 2010: Thạc sĩ Ngành Kỹ thuật máy, Thiết bị và Công nghệ gỗ giấy - Trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam.

(Graduated Major of Machine Techniques, Equipments and Wood, Paper Technologies - Viet Nam Forestry University - Viet Nam)

 

+ 2015 - 2018: Nghiên cứu sinh ngành Khoa học gỗ - Trường Đại học Nông Nghiệp - Đại học Kyushu - Nhật Bản.

(PhD student at Wood Science Lab - School of Agriculture - Kyushu University - Japan)

 

+ T10/2008 đến 3/2020: Giảng viên Bộ môn Lâm Sinh, Khoa Lâm Nghiệp, Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

(Lecturer at Department of Silviculture, Forestry Faculty, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry)

 

+ T3/2020 đến nay: Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu và Phát triển Lâm Nghiệp, Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên

(Vice Director of The Institute of Forestry Research and Development, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry)