Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Dương Văn Đoàn
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Dương Văn Đoàn

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa Lâm Nghiệp - Trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên.

Di động:

Email: duongvandoan@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/duongvandoan

Name: Dương Văn Đoàn

Degree: Master

Title: Lecturer

Office Address: Faculty of Forestry, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

Tel:

Email: duongvandoan@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/duongvandoan

Quá trình đào tạo - Education:

+ 2004 - 2008:  Đại học Ngành Chế biến lâm sản - Trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam.

(Undergraduated Major of Forest Product Processing - Viet Nam Forestry University - Viet Nam)

 

+ 2008 - 2010: Thạc sĩ Ngành Kỹ thuật máy, Thiết bị và Công nghệ gỗ giấy - Trường Đại học Lâm Nghiệp Việt Nam.

(Graduated Major of Machine Techniques, Equipments and Wood, Paper Technologies - Viet Nam Forestry University - Viet Nam)

 

+ 2015 - nay:   Nghiên cứu sinh ngành Khoa học gỗ - Trường Đại học Nông Nghiệp - Đại học Kyushu - Nhật Bản.

(PhD student at Wood Science Lab - School of Agriculture - Kyushu University - Japan)