Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Hà Đình Nghiêm
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Hà Đình Nghiêm

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa Môi trường - Trường đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Di động: 0912 443 993

Email: hadinhnghiem@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/hadinhnghiem

Name: Hà Đình Nghiêm

Degree: Master

Title: Lecture

Office Address: Faculty of Environment - Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

Tel: 0912 443 993

Email: hadinhnghiem@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/hadinhnghiem