Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Hằng
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Hằng

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Giảng viên/ Nghiên cứu viên

Địa chỉ: Trường Đại học Nông Lâm Thái nguyên

Di động: +84 919 962 586/ 0396 455 456

Email: hangtnvn@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/hangtnvn

Name: Nguyễn Thị Thu Hằng

Degree: PhD.

Title: Lecturer/Researcher

Office Address: Thai nguyen University of Agriculture and Forestry

Tel: +84 919 962 586/ 0396 455 456

Email: hangtnvn@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/hangtnvn

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO - EDUCATIONAL QUALIFICATIONS

Years

Academic institutions

Major/Specialty

Academic degree

1994-1998

TUAF

Crop Science

Bachelor

2002-2004

Suncheon National University, Korea

Agronomy

Master

2007-2011

Kyushu University, Fukuoka - Japan

Horticulture/

Agronomy

PhD

July-Oct./ 2013

Take course - UPOV – Tsukuba – JICA, Japan

PVP

Certificate