Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Nguyen Thi Thu Hang
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Nguyen Thi Thu Hang

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh:

Địa chỉ: Đại học Nông Lâm Thái nguyên

Di động: +84 919 962 586/ 977756976

Email: hangtnvn@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/hangtnvn

Name: Nguyen Thi Thu Hang

Degree: PhD.

Title:

Office Address: Thai nguyen University of Agriculture and Forestry

Tel: +84 919 962 586/ 977756976

Email: hangtnvn@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/hangtnvn

 

LY LỊCH KHOA HỌC (trích dẫn)