Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Hà Thị Hảo
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Hà Thị Hảo

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh:

Địa chỉ: Khoa Chăn nuôi Thú y - Trường Đại học Nông Lâm

Di động: 0915214747

Email: hathihao@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/hathihao

Name: Hà Thị Hảo

Degree: Master

Title:

Office Address: Faculty of Veterinary Medicine and Animal Science - TUAF

Tel: 0915214747

Email: hathihao@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/hathihao