Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Hà Văn Doanh
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Hà Văn Doanh

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh:

Địa chỉ: Khoa Chăn nuôi Thú y, trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Di động: 0912004570

Email: havandoanh@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/havandoanh

Name: Hà Văn Doanh

Degree: PhD

Title:

Office Address: Faculty of Animal Science and Veterinary Medicine, Thainguyen University of Agriculture and Forestry

Tel: 0912004570

Email: havandoanh@tuaf.edu.vn

Website: http://mysite.tuaf.edu.vn/havandoanh

Đào tạo:

    Đại học ngành Chăn nuôi Thú y tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên (1977-1982)

   NCS - học Tiến sỹ chuyên ngành Chăn nuôi tại trường Đại học Nông nghiệp Nitra - Cộng hoà Xlovakia ( 1990 - 1995 )