Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Hà Việt Long
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Hà Việt Long

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: Giảng Viên

Địa chỉ: Khoa Nông học

Di động: 0946019912

Email: havietlong@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Hà Việt Long

Degree: MPhil

Title: Lecturers

Office Address: Faculty of Agronomy - Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

Tel: 0946019912

Email: havietlong@tuaf.edu.vn

Website: