Chào mừng bạn đến với website: Phó giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Thị Bích Thảo
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Hoàng Thị Bích Thảo

Học vị: Phó giáo sư, Tiến sĩ

Chức danh: Giám đốc

Địa chỉ: Trung tâm ĐT&PTQT

Di động: 02803654938

Email: hoangbichthao@tuaf.edu.vn

Website: itc.tuaf.edu.vn

Name: Hoàng Thị Bích Thảo

Degree: Assoc. Prof. Dr

Title: Director

Office Address: International Training and Development Center

Tel: 02803654938

Email: hoangbichthao@tuaf.edu.vn

Website: itc.tuaf.edu.vn