Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Phạm Thanh Hiếu
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Phạm Thanh Hiếu

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa Khoa học cơ bản

Di động: +842803654817

Email: phamthanhhieu@tuaf.edu.vn

Website: mysite.tuaf.edu.vn/hieu

Name: Phạm Thanh Hiếu

Degree: PhD

Title: Lecturer

Office Address: Faculty of Basic Science

Tel: +842803654817

Email: phamthanhhieu@tuaf.edu.vn

Website: mysite.tuaf.edu.vn/hieu

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Phạm Thanh Hiếu                                     Giới tính: Nữ

Ngày, tháng, năm sinh: 23-12-1983                       Nơi sinh: Phúc Trìu – TP. Thái Nguyên

Quê quán: Xã Phúc Trìu,

Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên        Dân tộc: Kinh                                                        

Học vị cao nhất: Tiến sĩ                                                Năm, nơi công nhận học vị: 2016

Chức danh khoa học (GS, PGS...):                          Năm công nhận, bổ nhiệm:

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu):  Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

Điện thoại liên hệ: DĐ: 0917522383,                   Fax:

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học

Ngành học: Sư phạm Toán                                                         Hệ đào tạo: Chính qui

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.             Năm tốt nghiệp: 2005

2. Sau đại học

Bằng Thạc sĩ chuyên ngành: Toán ứng dụng                                                  Năm cấp bằng: 2010

Nơi đào tạo: Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên

Tên luận văn thạc sĩ: Hệ phương trình toán tử đơn điệu và phương pháp hiệu chỉnh lặp.

Người hướng dẫn luận văn thạc sĩ: PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Thủy.

Bằng Tiến sĩ/Tiến sĩ khoa học chuyên ngành: Toán giải tích                       Năm cấp bằng: 2016

Nơi đào tạo: Trường Đại học Sư phạm – Đại Học Thái Nguyên.                                                                         

Tên luận án: “Phương pháp lặp giải bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động của nửa nhóm không giãn trong không gian Banach”.

Người hướng dẫn luận án tiến sĩ: 1. PGS. TS. Nguyễn Thị Thu Thủy

                                                           2. GS. TS. Nguyễn Bường

 

3. Ngoại ngữ

1. Ngoại ngữ 1: Tiếng Anh                   Mức độ sử dụng: B2 (đọc, viết, nói, nghe tốt).  Đã có chứng chỉ IELTS 6.5.

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2005 đến 2006

Trường Trung học phổ thông Cúc Đường (nay là Trường Trung học phổ thông Trần Phú), Huyện Võ Nhai, Tỉnh Thái Nguyên

Giáo viên

2006 đến nay

Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên.

Giảng viên

 

IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia

TT

Tên đề tài nghiên cứu/

Lĩnh vực ứng dụng

Năm hoàn

thành

Đề tài cấp (NN, Bộ,

ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Xây dựng kế hoạch giảng dạy và bài giảng điện tử cho môn học Toán cao cấp 1 theo hướng tích cực hóa nhận thức của người học

Mã số: TN2009 - 03 - 09B

2009-2010

Đề tài cấp Đại học Thái Nguyên

 

Chủ nhiệm đề tài

2

Ứng dụng phần mềm Maple vào việc dạy và học Chương Phương trình vi phân (cho môn Toán cao cấp của Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên)

Mã số: T2010 – 14

2010-2011

Đề tài cấp Trường

 

 

Chủ nhiệm đề tài

3

Phương pháp hiệu chỉnh phương tình toán tử với toán tử accretive

Mã số: T2011 – 68

2011-2012

Đề tài cấp Trường (tự túc kinh phí)

 

Chủ nhiệm đề tài

4

Phương pháp hiệu chỉnh hệ phương tình toán tử với toán tử accretive

Mã số: T2012

2012-2013

Đề tài cấp Trường (tự túc kinh phí)

 

Chủ nhiệm đề tài

5

Phương pháp lai đường dốc nhất cho bài toán bất đẳng thức biến phân trong không gian Banach

Mã số: ĐH-2014-TN03-01

2014-2015

Đề tài cấp Đại học Thái Nguyên

 

Chủ nhiệm đề tài

6 Toán học và một số vấn đề sắp xếp thứ tự thực hiện giải quyết dãy công việc nhằm tối thiểu hóa thời gian hoàn thành, tối thiểu hóa thời gian trễ tối đa 2017-2018 Đề tài cấp Đại học Thái Nguyên Thành viên nghiên cứu chủ chốt của đề tài

 

2. Các công trình khoa học (bài báo khoa học, báo cáo hội nghị khoa học, sách chuyên khảo…) đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)

 1.  Phạm Thanh Hiếu (2010), “ Ví dụ số về phương pháp hiệu chỉnh lặp giải hệ phương trình toán tử đơn điệu”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, 68(06), tr. 55-59.
 2.  Nguyen Buong, Nguyen Thi Thu Thuy, Pham Thanh Hieu, (2013), “An explicit iteration method for a class of variational inequalites in Banach spaces”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia lần thứ XV: "Một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền thông" - Chủ đề: Tính toán khoa học, Hà Nội, 03-04/12/2012Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.
 3. Nguyen Thi Thu Thuy and Pham Thanh Hieu (2013), “Strong convergence of implicit iteration methods for a class of variational inequalities in Banach spaces”, Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society, (2)36(4), p. 917-926, (SCIE).
 4.  Phạm Thanh Hiếu (2014), “Hiệu chỉnh bất đẳng thức biến phân trong không gian Banach”,  Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Số 126(12), tr. 87-92.
 5.  Lâm Thùy Dương, Phạm Thanh Hiếu, Khuất Thị Bình (2015), “Phương pháp lặp hiện cho bài toán bất đẳng thức biến phân trong không gian Hilbert”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, 140(10), tr. 169-174.
 6.  Pham Thanh Hieu, Nguyen Thi Thu Thuy (2015), "Regularization methods for nonexpansive semigroups in Hilbert spaces", Vietnam Journal of Mathematics, Vol. 44, pp. 637-648, DOI: 10.1007/s10013-015-0178-3 (SCOPUS).
 7.  Nguyen Thi Thu Thuy, Pham Thanh Hieu, Jean Jacques Strodiot (2016), "Regularization methods for accretive variational inequalities over the set of common fixed points of nonexpansive semigroups", Optimization, Vol. 65, No. 8, pp. 1553-1567, DOI 10.1080/02331934.2016.1166501 (SCIE).
 8. Nguyễn Bường,  Phạm Thanh Hiếu (2016), Hiệu chỉnh bất đẳng thức biến phân j-đơn điệu, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Số 150(05), tr. 207--212.
 9. Pham Thanh Hieu, Nguyen Thi Thu Thuy, Jean Jacques Strodiot (2017), "Explicit iteration methods for solving variational inequalities in Banach spaces", Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society, đã được chấp nhận đăng (SCIE).

 

 

Curriculum Vitae

1. Personal Data

1

Full name: Pham Thanh Hieu

Birth: 23-12-1983

Male

 Female x

 

Academic title: PhD

 

2

Work: Faculty of Basic Sciences, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry, Thai Nguyen University

Quyet Thang Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen, Vietnam.

Office: Faculty of Basic Sciences

3

Phone: 02803648272

Mobile: 0917522383

Fax:

E-mail: hieuphamthanh@gmail.com

 

2. Education:

Time

Training Institution

Specilization

Degree

2001-2005

 

2008-2010

University of Education – Thai Nguyen University

University of Science – Thai Nguyen University

 

Mathematics

 

Applied Mathematics

Bachelor

 

Master

2012-2016

University of Education – Thai Nguyen University

Mathematical Analysis

PhD.

 

3. Employment:

Time

Place of Work

Address

Post

2005-2006

 

 

2006-present

 

 

Tran Phu High School

 

Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry - Thai Nguyen University

Vo Nhai District, Thai Nguyen, Vietnam

 

Quyet Thang Commune, Thai Nguyen City, Thai Nguyen, Vietnam.

 

Teacher

 

 

Lecturer

 

 

 

4. Foreign Language

(Follow the levels: A- Weak; B- Average; C- Moderately Good; D-Good)

Foreign Language

Reading

Writing

Speaking

English

             D

             C

              D

Other languages

 

 

 

 

5. Research Experience

     5.1. Major research during five recent years

                                                                 + Regularization methods for nonlinear ill-posed problems;

                                                                 + Variational inequalities and fixed point problems.

5.2. List of research projects during five recent years

Or-der

Name of Research Project

Funding Agency

Execution Time

The role involved threads

     1

Designing a teaching plan and an electronic lecture for subject Advanced Mathematics by activating learners’ awareness.

Code: TN2009 - 03 - 09B

Thai Nguyen University       2009-2010     Coordinator
    2

Learning about the functions of Maple software to help students in studying the chapters Integral and Differential Equation.

Code: T2010-14

Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry      2010-2011     Coordinator

3

Iterative regularization methods for solving accretive operator equations.

Code: T2011-68

Personal Funding

2011-2012

Coordinator

     4

Iterative regularization methods for solving system of accretive operator equations.

Code: T2012

     Personal Funding      2012-2013     Coordinator

5

Hybrid steepest descent for solving variational inequalities in Banach spaces

Code: ĐH-2014-TN03-01

Thai Nguyen University

2014-2015

Coordinator

 
 

 

5.3. Research results/research projects published or registered during 10 recent years

 1.   Phạm Thanh Hiếu (2010), “ Ví dụ số về phương pháp hiệu chỉnh lặp giải hệ phương trình toán tử đơn điệu”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên,  68(06), tr. 55-59.
 2. Nguyen Buong, Nguyen Thi Thu Thuy, Pham Thanh Hieu, (2013), “An explicit iteration method for a class of variational inequalites in Banach spaces”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia lần thứ XV: "Một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền thông" - Chủ đề: Tính toán khoa học, Hà Nội, 03-04/12/2012,  Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.
 3.  Nguyen Thi Thu Thuy and Pham Thanh Hieu (2013), “Strong convergence of implicit iteration methods for a class of variational inequalities in Banach spaces”, Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society, (2)36(4), p. 917-926, (SCIE).
 4.  Phạm Thanh Hiếu (2014), “Hiệu chỉnh bất đẳng thức biến phân trong không gian Banach”,  Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Số 126(12), tr. 87-92.
 5.  Lâm Thùy Dương, Phạm Thanh Hiếu, Khuất Thị Bình (2015), “Phương pháp lặp hiện cho bài toán bất đẳng thức biến phân trong không gian Hilbert”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Thái Nguyên, 140(10), tr. 169-174.
 6.  Pham Thanh Hieu, Nguyen Thi Thu Thuy (2015), "Regularization methods for nonexpansive semigroups in Hilbert spaces", Vietnam Journal of Mathematics, Vol. 44, pp. 637-648, DOI: 10.1007/s10013-015-0178-3 (SCOPUS).
 7.  Nguyen Thi Thu Thuy, Pham Thanh Hieu, Jean Jacques Strodiot (2016), "Regularization methods for accretive variational inequalities over the set of common fixed points of nonexpansive semigroups", Optimization, Vol. 65, No. 8, pp. 1553-1567, DOI 10.1080/02331934.2016.1166501 (SCIE).
 8. Nguyễn Bường,  Phạm Thanh Hiếu (2016), Hiệu chỉnh bất đẳng thức biến phân j-đơn điệu, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Số 150(05), tr. 207--212.
 9. Pham Thanh Hieu, Nguyen Thi Thu Thuy, Jean Jacques Strodiot (2017), "Explicit iteration methods for solving variational inequalities in Banach spaces", Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society (SCIE)accepted for publication.