Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Phạm Thanh Hiếu
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Các công trình khoa học đã công bố

Bài báo quốc tế (International Published Papers)

1. Nguyen Thi Thu Thuy, Pham Thanh Hieu (2013), Implicit iteration methods for variational inequalites in Banach spaces, Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society, (2) 36(4), pp. 917–926 (SCIE).

Full text 

2.  Pham Thanh Hieu, Nguyen Thi Thu Thuy (2015), "Regularization methods for nonexpansive semigroups in Hilbert spaces", Vietnam Journal of Mathematics, Vol. 44, pp. 637-648, DOI: 10.1007/s10013-015-0178-3 (SCOPUS).

Full text

3. Nguyen Thi Thu Thuy, Pham Thanh Hieu, Jean Jacques Strodiot (2016), "Regularization methods for accretive variational inequalities over the set of common fixed points of nonexpansive semigroups", Optimization, 65(8), pp. 1553-1567, DOI 10.1080/02331934.2016.1166501 (SCIE).

Full text

4.   Pham Thanh Hieu, Nguyen Thi Thu Thuy, Jean Jacques Strodiot (2017), "Explicit iteration methods for solving variational inequalities in Banach spaces", Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society, DOI 10.1007/s40840-017-0494-8, Published online: 20 April 2017 (SCIE)

Full text

5. Nguyen Thi Thu Thuy, Pham Thanh Hieu, Jean Jacques Strodiot (2020), “Convergence of a hybrid viscosity approximation method for finding zeros of m-accretive operators”, Numerical Algorithms, 83(2):1-22 (ISI/Q1)

6. Nguyen Thi Thu Thuy, Pham Thanh Hieu (2021), A hybrid method for solving variational inequalities over the common fixed-point sets of infinite families of nonexpansive mappings in Banach spaces, Optimization, 69 (9): 2155-2176 (ISI/Q1)

Bài báo trong nước (National Published Papers)

1. Phạm Thanh Hiếu (2010), Ví dụ số cho phương pháp hiệu chỉnh lặp giải hệ phương trình toán tử đơn điệu, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, 68(6), tr. 56--59.

files/users/phamthanhhieu@tuaf.edu.vn/Pham-Thanh-Hieu_Tap-chi-KHCN-DHTN_Tap-686_2010.pdf

2. Nguyen Buong, Nguyen Thi Thu Thuy, Pham Thanh Hieu, (2013), “An explicit iteration method for a class of variational inequalites in Banach spaces”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia lần thứ XV: "Một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền thông" - Chủ đề: Tính toán khoa học, Hà Nội, 03-04/12/2012,  Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

3.  Phạm Thanh Hiếu (2014), Hiệu chỉnh bất đẳng thức biến phân trong không gian Banach,  Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Số 126(12), tr. 87--92.

files/users/phamthanhhieu@tuaf.edu.vn/Pham-Thanh-Hieu_Tap-chi-KHCN-DHTN_Tap-12612_2014.pdf

4. Lâm Thị Thùy Dương, Phạm Thanh Hiếu, Khuất Thị Bình (2015), Phương pháp lặp hiện cho bài toán bất đẳng thức biến phân trong không gian Hilbert, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Số 140(10), tr. 169--174.

files/users/phamthanhhieu@tuaf.edu.vn/L.T.Duong-P.T.-Hieu-K.-T.-Binh_tap-chi-KHCN-DHTN_Tap-14010_2015.pdf

5. Nguyễn Bường,  Phạm Thanh Hiếu (2016), Hiệu chỉnh bất đẳng thức biến phân j-đơn điệu, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Số 150(05), tr. 207--212.

files/users/phamthanhhieu@tuaf.edu.vn/Nguyen-Buong-Pham-Thanh-Hieu_Tap-chi-KHCN-DHTN_Tap-15005_2016.pdf

6. Phạm Thanh Hiếu, Mai Thị Ngọc Hà, Vũ Thị Thu Loan (2019), "Sử dụng phương pháp giảng dạy tích cực và hòa nhập cho học phần Xác suất thống kê nhằm nâng cao kỹ năng mềm và thúc đẩy sinh viên học tập chủ động tại Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên", Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, Tập 198, Số 05, tr. 47-52.

7. Nguyen Thi Dinh, Pham Thanh Hieu (2021), "A strong convergence and numerical illustration for the iterative methods to solve a split common null point problem and a variational inequality in Hilbert spaces", TNU Journal of Science and Technology, Vol. 226, No. 15, pp. 20-27 (2021)

8. Pham Thanh Hieu, Nguyen Thi Thom (2021), "An iterative method for solving a split variational inequality", Scientific Journal of Tan Trao University, Vol. 7, No. 24, December, 2021

9. Nguyen Xuan Ca, Nguyen Thi Khanh Van, Nguyen Thi Hien, Pham Thanh Hieu, Nguyen Thi Thu Hoan, Nguyen Van Truong, Pham Minh Tan (2022), Mn-Doped CdSSe tenary semiconductor nanocrystals: structure, optical properties and energy transfer, TNU Journal of Science and Technology, 227(16): 76 - 84