Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Phạm Thanh Hiếu
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Sách đã xuất bản/ Pubished Books

1. Phạm Thanh Hiếu, Nguyễn Thị Thu Thủy (2017), "Phương pháp lặp giải bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động của nửa nhóm không giãn", Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên.

2. Nguyễn Thị Dung, Phạm Thanh Hiếu, Mai Thị Ngọc Hà (2018), "Giáo trình Xác suất thống kê", Nhà xuất bản Nông nghiệp.