Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Phạm Thanh Hiếu
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Các khóa học ngắn hạn đã tham gia (Short course)

Các khóa đào tạo ngắn hạn về nâng cao chuyên môn và phương pháp giảng dạy và các dự án nước ngoài đã và đang tham gia

STT

Tên khóa đào tạo/dự án tham gia

Nơi học/làm việc

Thời gian

1

 Tiếng Anh tăng cường cho giảng viên, Đề án Ngoại Ngữ quốc gia 2020

(có chứng chỉ)

Trường Đại học Purdue, Bang Indiana, Hoa Kỳ

4/11/2012-23/12/2012

2

Nâng cao năng lực giảng viên trong việc hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, Chương trình Aus4Skills của Chính phủ Úc.

(có chứng chỉ)

Chuyên gia đào tạo từ Trường Đại học La Trobe, Úc

4/2018-6/2018

3

Tham gia điều phối “Chương trình Aus4Skills” trong khuôn khổ Chương trình Úc cùng Việt Nam phát triển do Chính phủ Úc tài trợ tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

(có chứng chỉ)

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

 

01/7/2018 -31/12/2019

4

Phương pháp giảng dạy tích cực và hòa nhập cho các môn khoa học thực nghiệm

(có chứng chỉ)

Chuyên gia đào tạo từ Trường Đại học La Trobe, Úc

12/2018-5/2019

5

Khóa tập huấn cho giảng viên về các phương pháp thống kê hiện đại với phần mềm R

(có chứng chỉ)

VIASM Viện nghiên cứu cao cấp về Toán

26-30/8/2019

6

Chủ trì viết dự án dành cho cựu sinh viên chương trình học bổng Úc – Aus4Skills “Enhancing Teaching and Learning Quality by Adopting Online Learning Management System at Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry (ProLMS)”

Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

4/2019 đến 4/2020

7

Khóa học về giảng dạy Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ 2 TESOL

(có chứng chỉ được công nhận quốc tế)

Viện TESOL AIT Úc tại Hà Nội

3/2020-6/2020

8

Lan tỏa phương pháp giảng dạy tích cực và hòa nhập tại Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Chuyên gia đào tạo từ Trường Đại học La Trobe, Úc

6/2019-12/2020

9

Tập huấn nâng cao về các phương pháp thống kê hiện đâị với phần mềm R

(có chứng chỉ)

VIASM Viện nghiên cứu cao cấp về Toán

10-13/12/2020

10

Mentor for Meryl Williams Fellowship

Hỗ trợ (coaching) cho học viên của Chương trình học bổng Meryl Williams Fellowship do ACIAR kết hợp cùng Đại học New England, Úc tổ chức dưới sự tài trợ của Chính phủ Úc

 

ACIAR và Trường Đại học New England, Úc

2/2020-2/2021