Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Phạm Thanh Hiếu
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Minh chứng NCKH các năm/Proof for Scientific Research by years

 

MINH CHỨNG NCKH NĂM HỌC 2015-2016

1. Bài báo quốc tế: 01 bài:

Pham Thanh Hieu, Nguyen Thi Thu Thuy (2015), "Regularization methods for nonexpansive semigroups in Hilbert spaces", Vietnam Journal of Mathematics, Vol. 44, pp. 637-648, DOI: 10.1007/s10013-015-0178-3 (SCOPUS).

Full text

2. Bài báo đăng trên tạp chí Đại học Thái Nguyên: 01 bài: "Nguyễn Bường,  Phạm Thanh Hiếu (2016), Hiệu chỉnh bất đẳng thức biến phân j-đơn điệu, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Số 150(05), tr. 207--212."

files/users/phamthanhhieu@tuaf.edu.vn/Nguyen-Buong-Pham-Thanh-Hieu_Tap-chi-KHCN-DHTN_Tap-15005_2016.pdf

MINH CHỨNG NCKH NĂM HỌC 2016-2017

Tổng hợp giờ nghiên cứu khoa học năm 2016-2017:  217.5 tiết

1. Bài báo quốc tế ISI: 202.5 tiết

2. Phản biện 02 đề tài NCKH cấp trường đã nghiệm thu năm 2017: 9  tiết

3. Tham luận cho hội thảo khoa học cấp khoa: 6 tiết

 

                                                                                                     DIẾN GIẢI

1. Bài báo quốc tế (02 bài):

[1] Nguyen Thi Thu Thuy, Pham Thanh Hieu, Jean Jacques Strodiot (2016), "Regularization methods for accretive variational inequalities over the set of common        fixed points of nonexpansive semigroups", Optimization, 65(8), pp. 1553-1567, DOI 10.1080/02331934.2016.1166501 (SCIE; Impact Factor (IF) 2015: 0.64)

Full text

[2] Pham Thanh Hieu, Nguyen Thi Thu Thuy, Jean Jacques Strodiot (2017), "Explicit iteration methods for solving variational inequalities in Banach spaces", Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society , DOI 10.1007/s40840-017-0494-8, Published online: 20 April 2017 (SCIE)

Full text

2. Phản biện 02 đề tài NCKH cấp trường đã nghiệm thu năm 2017.

              1. Đề tài cấp trường: Xây dựng bài giảng thống kê toán chuyên sâu cho ngành chăn nuôi thú y và thú y. Mã số: T2016-05

                   Chủ trì đề tài: ThS. Mai Thị Ngọc Hà

              2. Đề tài cấp trường: Sử dụng phương pháp đơn hình giải quyết một số bài toán trong lĩnh vực nông nghiệp. Mã số: T2016-37

                  Chủ trì đề tài: ThS. Vũ Thị Thu Loan

 

3. Báo cáo 01 tham luận tại hội nghị NCKH cấp Khoa năm học 2016-2017:  Một số kinh nghiệm cá nhân trong hoạt động nghiên cứu khoa học.

MINH CHỨNG NCKH NĂM HỌC 2017-2018

1. Đề tài NCKH cấp Trường năm 2017: Đã nghiệm thu và đạt kết quả Tốt.

Xem chi tiết

 

2. Bài báo quốc tế SCIE: Pham Thanh Hieu, Nguyen Thi Thu Thuy, Jean Jacques Strodiot (2017), "Explicit iteration methods for solving variational inequalities in Banach spaces", Bulletin of the Malaysian Mathematical Sciences Society , DOI 10.1007/s40840-017-0494-8, Published online: 20 April 2017 (SCIE; Impact Factor (IF) 0.720 (2016) Journal Citation Reports®, Thomson Reuters)

Xem chi tiết

3. Sách chuyên khảo:  Phạm Thanh Hiếu, Nguyễn Thị Thu Thủy (2017), "Phương pháp lặp giải bất đẳng thức biến phân trên tập điểm bất động của nửa nhóm không giãn", Nhà xuất bản Đại học Thái Nguyên.

Xem chi tiết

MINH CHỨNG NCKH NĂM HỌC 2018-2019

1. Bài báo quốc tế ISI: 

Pham Thanh Hieu, Nguyen Thi Thu Thuy, Jean Jacques Strodiot (2019), Explicit iteration methods for solving variational inequalities in Banach spaces, Bulletin of the Malaysian Mathematical Science Society, Vol. 42, pp. 467- 483 (ISI/Q2).  

files/users/phamthanhhieu@tuaf.edu.vn/Thuy_Hieu_JJS_Regularization-methods-for-accretive-variational-inequalities.pdf

2. Đề tài NCKH cấp Trường: Full text

 

MINH CHỨNG NCKH NĂM HỌC 2019-2020

1. Bài báo quốc tế ISI:  Nguyen Thi Thu Thuy, Pham Thanh Hieu, Jean Jacques Strodiot (2019), “Convergence of a hybrid viscosity approximation method for finding zeros of m-accretive operators”, Numerical Algorithms, 83(2):1-22 (ISI/Q2)

Link: https://www.researchgate.net/publication/333627845_Convergence_of_a_hybrid_viscosity_approximation_method_for_finding_zeros_of_m-accretive_operators#fullTextFileContent

2. Bài báo trong nước: http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/1149/pdf

MINH CHỨNG NCKH NĂM HỌC 2020-2021

1. Bài báo quốc tế ISI: Nguyen Thi Thu Thuy, Pham Thanh Hieu (2019), A hybrid method for solving variational inequalities over the common fixed-point sets of infinite families of nonexpansive mappings in Banach spaces, Optimization, 69 (9): 2155-2176 (ISI/Q1)

Full text

2. Đề tài NCKH cấp Trường: Full text