Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Phạm Thanh Hiếu
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Bài báo trong nước (National Published Papers)

1. Phạm Thanh Hiếu (2010), Ví dụ số cho phương pháp hiệu chỉnh lặp giải hệ phương trình toán tử đơn điệu, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, 68(6), tr. 56--59.

files/users/phamthanhhieu@tuaf.edu.vn/Pham-Thanh-Hieu_Tap-chi-KHCN-DHTN_Tap-686_2010.pdf

2. Nguyen Buong, Nguyen Thi Thu Thuy, Pham Thanh Hieu, (2013), “An explicit iteration method for a class of variational inequalites in Banach spaces”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia lần thứ XV: "Một số vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền thông" - Chủ đề: Tính toán khoa học, Hà Nội, 03-04/12/2012,  Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật.

3.  Phạm Thanh Hiếu (2014), Hiệu chỉnh bất đẳng thức biến phân trong không gian Banach,  Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Số 126(12), tr. 87--92.

files/users/phamthanhhieu@tuaf.edu.vn/Pham-Thanh-Hieu_Tap-chi-KHCN-DHTN_Tap-12612_2014.pdf

4. Lâm Thị Thùy Dương, Phạm Thanh Hiếu, Khuất Thị Bình (2015), Phương pháp lặp hiện cho bài toán bất đẳng thức biến phân trong không gian Hilbert, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Số 140(10), tr. 169--174.

files/users/phamthanhhieu@tuaf.edu.vn/L.T.Duong-P.T.-Hieu-K.-T.-Binh_tap-chi-KHCN-DHTN_Tap-14010_2015.pdf

5. Nguyễn Bường,  Phạm Thanh Hiếu (2016), Hiệu chỉnh bất đẳng thức biến phân j-đơn điệu, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Số 150(05), tr. 207--212.

files/users/phamthanhhieu@tuaf.edu.vn/Nguyen-Buong-Pham-Thanh-Hieu_Tap-chi-KHCN-DHTN_Tap-15005_2016.pdf