Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Phạm Thanh Hiếu
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Minh chứng NCKH năm học 2015-2016

1. Bài báo quốc tế: 01 bài:

Pham Thanh Hieu, Nguyen Thi Thu Thuy (2015), "Regularization methods for nonexpansive semigroups in Hilbert spaces", Vietnam Journal of Mathematics, Vol. 44, pp. 637-648, DOI: 10.1007/s10013-015-0178-3 (SCOPUS).

Full text

 

 

2. Bài báo đăng trên tạp chí Đại học Thái Nguyên: 01 bài: "Nguyễn Bường,  Phạm Thanh Hiếu (2016), Hiệu chỉnh bất đẳng thức biến phân j-đơn điệu, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Thái Nguyên, Số 150(05), tr. 207--212."

files/users/phamthanhhieu@tuaf.edu.vn/Nguyen-Buong-Pham-Thanh-Hieu_Tap-chi-KHCN-DHTN_Tap-15005_2016.pdf