Chào mừng bạn đến với website: Thạc sĩ Hoàng Hữu Chiến
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Hoàng Hữu Chiến

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh:

Địa chỉ: Khoa Quản lý Tài nguyên

Di động: +84985631628

Email: hoanghuuchien@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Hoàng Hữu Chiến

Degree: MSc

Title:

Office Address: Faculty of Resources Management

Tel: +84985631628

Email: hoanghuuchien@tuaf.edu.vn

Website:

Tôi tốt nghiệp Đại học năm 2010 và thạc sỹ năm 2012 chuyên ngành Quản lý đất đai tại trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên. Từ 2010 đến nay tôi đã chủ trì và tham gia nhiều chương trình, đề tài, dự án thuộc các lĩnh vực Tài nguyên & Môi trường, phát triển bền vững tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Thái Nguyên, Bắc Kạn, Lai Châu,...

Lĩnh vực hiện nay tôi quan tâm và đi sâu nghiên cứu là Khoa học Đất (Soil science) và quản lý tài nguyên thiên nhiên