Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Hoàng Hữu Chiến
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Hoàng Hữu Chiến

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Giảng viên & Nghiên cứu viên

Địa chỉ: Khoa Quản lý Tài nguyên

Di động: +84985631628

Email: hoanghuuchien@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Hoàng Hữu Chiến

Degree: PhD (Soil Science)

Title: Lecturer & Researcher

Office Address: Faculty of Resources Management

Tel: +84985631628

Email: hoanghuuchien@tuaf.edu.vn

Website:

Hướng nghiên cứu chính:

Bảo vệ tài nguyên đất hướng tới sử dụng đất bền vững, bao gồm:

- Nghiên cứu đặc tính và tính chất đất cũng như các vấn đề tồn tại trong sử dụng đất nông nghiệp.

- Nghiên cứu và ứng dụng các biện pháp, công nghệ và vật liệu phù hợp trong bảo vệ và cải tạo đất.

- Phối hợp với các nhà khoa học và chuyên gia của các ngành/lĩnh vực có liên quan trong việc đề xuất và thực hiện các nhiệm vụ Khoa học - công nghệ liên ngành, có tác động tổng hợp đến sự phát triển.