Chào mừng bạn đến với website: Tiến sĩ Hoàng Kim Diệu
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Hoàng Kim Diệu

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Giảng viên

Địa chỉ: Khoa Nông học

Di động:

Email: hoangkimdieu@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Hoàng Kim Diệu

Degree: Doctor

Title:

Office Address:

Tel:

Email: hoangkimdieu@tuaf.edu.vn

Website: