Chào mừng bạn đến với website: Thạc Sĩ Hoàng Thị Lan Anh
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Họ và tên: Hoàng Thị Lan Anh

Học vị: Thạc Sĩ

Chức danh: Giảng Viên

Địa chỉ: Khoa Môi Trường, Đại học Nông Lâm Thái Nguyên

Di động: (+84)978066998

Email: hoangthilananh@tuaf.edu.vn

Website:

Name: Hoàng Thị Lan Anh

Degree: Master

Title: Lecturer

Office Address: Faculty of Environment, Thai Nguyen University of Agriculture and Forestry

Tel: (+84)978066998

Email: hoangthilananh@tuaf.edu.vn

Website: