Chào mừng bạn đến với website: Thạc Sĩ Hoàng Thị Lan Anh
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Môn Độc học Môi trường

Đề cương môn Độc học môi trường

Tài liệu tham khảo:

(1) Đỗ Thị Lan (2014) Giáo trình độc học môi trường. NXB Nông nghiệp 

(2)  Nguyễn Tuấn Anh &Đỗ Thị Lan (2007)- Giáo trình phân tích môi trường. NXB Nông nghiệp

(3) Phan Thu Hằng (2016) -Giáo trình phân tích môi trường. Giáo trình nội bộ ĐHNL

 (4) Nguyễn Đình Tuấn, Nguyễn Thanh Hùng (2007)- Giáo trình, kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, NXB ĐH Quốc giá TPHCM 

 (5) Đỗ Thị Lan (2017)- Đánh giá chất lượng Môi trường . Giáo trình nội bộ ĐHNL