Chào mừng bạn đến với website: Thạc Sĩ Hoàng Thị Lan Anh
Chuyên trang website cá nhân - Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Các đề tài đã tham gia

3

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu khả năng xử lý nước thải kí túc xá A trường ĐH Nông Lâm Thái Nguyên bằng thực vật thủy sinh

2006- 2007

Cấp trường

Thành viên tham gia nghiên cứu

2

Chuyển giao công nghệ pha chế phẩm, làm đệm lót sinh học tại huyện Hiệp Hòa – Bắc Giang

2011

 

Cán bộ hướng dẫn

3

 Nghiên cứu Công nghệ bãi lọc ngầm trồng cây để xử lý nước thải chăn nuôi trong điều kiện tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

2012 - 2013

Cấp ĐHTN

Thành viên tham gia

4

Đánh giá hiệu quả của đệm lót sinh học trong xử lý môi trường chăn nuôi gà tại trung tâm thực hành thực nghiệm trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên – Chủ nhiệm đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2012.

2012 - 2013

Cấp trường

Chủ nhiệm đề tài

5

Chuyển giao công nghệ làm đệm lót sinh học tại huyện Phú Lương – Tỉnh Thái Nguyên

2012

 

Cán bộ hướng dẫn

6

Xử lý chất thải chăn nuôi gia cầm tại huyện Tam Đảo – Vĩnh Phúc

2013

 

Cán bộ hướng dẫn

7

“Xử lý mùi và nước thải nhà vệ sinh của giảng đường D Đại học Nông Lâm Thái Nguyên bằng chế phẩm sinh học EM”

2013

 

Giáo viên hướng dẫn

8

Xử lý chất thải chăn nuôi gia cầm ứng phó với biến đổi khí hậu tại Huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên năm 2013

2013

 

Chủ nhiệm chương trình

9

 “Mô hình xử lý ô  nhiễm môi trường do chăn nuôi bò sữa quy mô hộ gia đình tại chuồng nuôi trong khu dân cư tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường năm 2014”.

2014

 

Tập huấn kỹ thuật

10

 “Mô hình ủ phân compost xử lý chất thải chăn nuôi bò sữa quy mô hộ gia đình tại chuồng nuôi trong khu dân cư tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường năm 2014”.

2014

 

Cán bộ tham gia chương trình

 

 

 

 

 

11

Điều tra, thống kê đa dạng sinh học tại tỉnh Bắc Kạn 2014 -2015

2014, 2015

 

Cán bộ tham gia chương trình

12

Xử lý chất thải chăn nuôi bò sữa ứng phó với biến đổi khí hậu tại xã Vĩnh Thịnh, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc năm 2015

2015

 

Tập huấn kỹ thuật

13

Điều tra thoái hóa đất lần đầu tỉnh Lạng Sơn

2015,2016

 

Cán bộ tham gia chương trình

14

Nghiên cứu, ứng dụng mô hình lọc tái tuần hoàn nước thải khu ý túc xá trường Đại học Nông lâm bằng sét Kabenlis 3

2016

Cấp trường

Chủ nhiệm đề tài

15

Ứng dụng chế phẩm sinh học Bio -TMT trong xử lí mùn cưa làm giá  thể rau mầm tại xã Tân Đức huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

2016

Cấp trường

Giáo viên hướng dẫn

16

Xây dựng mô hình xử lý chất thải nông thôn cấp xã của tỉnh Bắc Kạn

2017

Cấp Tỉnh

Thư ký đề tài

17

Điều tra, đánh giá , phân loại làng nghề theo mức độ ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Hà Giang

2018

 

Thành viên tham gia

18

Tư vấn, khảo sát lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết Cụm Công nghiệp Lương Sơn, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ

2018

 

Thành viên tham gia

19

Quan trắc hiện trạng môi trường tỉnh Yên Bái năm 2019

2019

 

Thành viên tham gia

20

    Tư vấn, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án đầu tư xây dựng kho chứa nguyên liệu và thành phẩm của Công ty TNHH Gang thép Tuyên Quang

 

2019

 

Thành viên tham gia

21

Xây dựng mô hình trường học tiến tới không rác thải cho cấp Trung học phổ thông

2020

Cấp Bộ

Thành viên tham gia

22

Khảo sát, thu thập thông tin các chỉ tiêu môi trường cơ bản và xây dựng bộ chỉ thị môi trường tỉnh Thanh Hóa

 

2020

 

Thành viên tham gia

23

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình thu gom, xử lý phân và xác hữu cơ từ các trang trại chăn nuôi gà để sản xuất phân bón hữu cơ

2021 Cấp Bộ Thành viên tham gia
24

“Nghiên cứu áp dụng công nghệ tiên tiến vào xử lý môi trường nước ao nuôi kết hợp biện pháp thâm canh nâng cao năng suất, chất lượng thủy sản trên địa bàn huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai”

2022 - 2023 Cấp Tỉnh Thành viên tham gia
25

Nhiệm vụ tuyên truyền về Bảo vệ môi trường “Tổ chức chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tháng hành động vì môi trường với chủ đề "Bảo vệ tài nguyên rừng"; Mã số: B2022-TNA-06-MT;

2022 Cấp Bộ Thành viên tham gia
26 Xây dựng mô hình lò đốt chất thải hữu cơ tạo than sinh học (Biochar) thân thiện môi trường trên địa bàn Đại học Nông lâm 2022 Cấp Trường Thành viên tham gia